СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве

 

argaiv1844

     

 Universal Energy Study & Practice Center Corporation

Trung Tâm Thiện Nguyện Trường Sinh Học Điển Quang

"Nghiên Cứu Giáo Lý & Thực Nghiệm (Mật Giáo) Tâm Linh"

Website : www.trungtamdienquang.com; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
14560 Magnolia St. #104 , Westminster, CA 92683
(Góc Hazard, building bên cạnh bánh mì Chợ Cũ, kế bên thiền đường Mây Từ)


Điển
Quang Trị Liệu Pháp

(Thiền Tập Điển Quang Mật Pháp + Bấm Huyệt ĐƯTLP + Tập Khí Công Mật Pháp)

Chữa bệnh làm phương tiện chuyển hóa con người trở nên thiện lành hơn.


Điều hành Tổng Quát Trung Tâm: Hồ Vinh (Trí Đức) Phụ Trách Lớp Điển Quang Trị Liệu Pháp
Cố Vấn Điều Hành Tổng Quát Y Đạo Việt Nam: Thầy Lý Phước Lộc
Vũ Gary Vu, Cô Phượng Phụ Tá cho Thầy Lý Phước Lộc
Cố Vấn Điều Hành Tổng Quát Tây Y: BS. Trương Minh Cường & BS.Dũng
Cố Vấn Điều Hành Tổng Quát: Dược Sĩ Pham Khiêm
Cố Vấn Diện Chẩn (Bùi Quốc Châu) & Bấm Huyệt: Đông Y Sĩ Thầy Lý Phước Lôc (Bữu Lộc)
Cố Vấn Diện Chẩn & Bấm Huyệt: Đông Y Sĩ Thầy Huỳnh Văn Ngà
Cố Vấn Bác Sĩ Đông Y Nguyễn Duy Nam
Cố Vấn Bấm Huyệt & Xoa Bóp tay chân: Đông Y Sĩ Thầy Phạm Văn Sĩ
Cố Vấn Bấm Huyệt & Châm Cứu: Bác Sĩ Đông Y Thầy Nguyễn Duy Nam
Cố Vấn Bấm Huyệt & Châm Cứu: Bác Sĩ Đông Y Thầy Nguyễn Ban
Cố Vấn Châm Cứu Đông Y Nguyễn Bá
Bác Sĩ Tây Y Phạm Dũng
Cố Vấn Bấm Huyệt & Xoa Bóp: Đông Y Sĩ Thầy Nguyễn Văn Cảnh
Phụ Tá Điều Hành Tổ Chức: Nguyễn Đức Sâm, Hồ Điệp
Phụ Tá Điều Hành Xã Hội: Nghiêm Liz, Chị Rosa 
Phụ Tá Điều Hành Xã Hội: Diệu Chơn, Chị Quyên
Phụ Tá Điều Hành Xã Hội: Chị Lan Hương, Chị Hoa, 
Phụ Trách Web-site: Cô Loan (Canada) và Jimmy Nguyễn (USA)
Phụ Trách Camera: Ông Sam, anh Hồ Điệp
Phụ Trách Văn Nghệ : Ca Nhạc Sĩ Nam Hưng, Luân . . .
Phụ Tá Điều Hành: Chữa Bệnh Điển Quang: Thanh & Dạch (Trung Tâm An Lạc Ontario Canada)
Phụ Tá Điều Hành: Chữa Bệnh Điển Quang: Chương & Quít (Trung Tâm An Lac Ontario-Canada)