СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве

Cập nhật danh sách Mạnh Thường Quân bảo trợ hàng tháng

argaiv1844

 

Tháng 5/2014:

1/. Tây An Hội Houston Texas USA             $100            5/01/14

2/. Một vị ẩn danh (Làm nail) California      $168            5/20/14

3/. Ca Sương Philadelphia                         $100            5/25/14

4/. Một vị ẩn danh                                     $100             5/29/14   Tổng cộng Tháng 5: $468

Tháng 6/2014:

1/.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Canada)               $100             6/14/14

2/. Một vị ẩn danh (Làm nail) California     $100              6/29/14  Tổng cộng Tháng 6: $200

Tháng 7/2014

1/. Một vị ẩn danh (Làm nail) California     $126              6/29/14

 2/. 2 Vị ẩn danh khác cũng không

muốn nêu tên... (Quả là Tâm Bồ Tát ...)    $200              7/17/14  Tổng cộng Tháng 7: $326

Tháng 8/2014

1/. Một MTQ ẩn danh                               $150

2/ Mạnh Thượng Quân Phương Cao     $1,000      (one thousand) Hartford Connecticut

 

Dưới đây là một trong những là thư gửi qua email, làm chúng tôi cảm xúc nói thay cho chúng tôi, chúng tôi xin được post lên đây vì củng có những vị cảm thông được công việc làm và sự khó khăn tài chánh hiện nay của Trung Tâm Điển Quang, đây cũng là một nguồn động lực tiếp sức cho anh em chúng tôi không được nản lòng, có khó khăn cũng cố gắng vựợt qua vậy. Trung Tâm Thiện Nguyện, Trường Sinh Học Điển Quang không có trợ cấp gì cả, chúng tôi phát tâm làm từ thiện thành lập Trung Tâm đã gần được 4 năm, tài chánh chúng tôi tự lo liệu lấy, ngày nào còn khả năng làm được thì rán cố gắng vậy thôi!

Thay mặt Ban tổ Chức, Hồ Vinh (Trí Đức) xin cảm tạ tấm lòng của tất cả quý vị.

 

(Đây là một thư góp ý của một huynh đệ làm chúng tôi cũng ấm lòng!)

Kính chào Quý Vị :

Tôi tình cờ tập được vài cách tự chữa bệnh bằng ấn huyệt trên YOUTUBE .

Nhận thấy Chư Vị chủ trương Trung-Tâm Điển-Quang phải tự túc gánh vác  tài chánh để đẩy con thuyền cứu độ nhân sinh tiến lên và bây giờ bắt đầu thấy mệt mỏi trước tình hình kinh tế khó khăn.

Nhận thấy các tổ chức sinh hoạt tinh thần khác trong cộng đồng thường kêu gọi hàng tháng đóng góp của các thành viên để tiếp tục duy trì công tác cứu nhân độ thế. Thiển nghỉ các  bệnh nhân, học viên, bạn hữu, người thiện tâm đã nhận phần nào ích lợi của Trung Tâm Điển Quang nên cùng nhau tiếp sức cho Chư Vị chủ trương.

Nhất là các Phật Tử chắc không quên Phật dạy: LÀM ĐiỀU LÀNH, lánh điều dữ, giữ tâm ý trong sạch. Mười đồng hay Hai Mươi đồng hàng tháng cho chi phí sinh hoạt cơ sở sẽ là những nhân lành cho  bản thân và nhân sinh .

Xin  tha lỗi nếu có điều gì phật ý  quý vị .

Một người Việt Nam lưu vong.

Namson Huynh – Los Angeles

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Mua May Tablet, Chip MicroSD, DVD                                               

May Tablet va Hai Khoa Ly Phuoc Loc Video Link
Chip MicroSD va Hai Khoa Ly Phuoc Loc Video Link
DVD 1 Khoa Ly Phuoc Loc

 

 

 

 

 

Mua DVD nếu trả bằng Visa, Master Card qua Paypal, click vào Paypal "Donation" dưới đây, xong viết Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hay gọi báo cho Thầy Hồ Vinh Cell.(714) 493-3149.

Nếu Donation bằng credit card, click vào "Donate"  Paypal dưới đây,