СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве
PDF  | Print |  E-mail

argaiv1844


 

Trường Sinh Học Điển Quang không là một tôn giáo, là một môn học nghiên cứu, thực nghiệm giáo lý và tâm linh nhằm khai thác khả năng sẵn có ẩn tàng mầu nhiệm của con người để sử dụng vào những mục đích cao đẹp đem lại phúc lạc cho nhân loại. Bước đầu tiên là nghiên cứu, thực nghiệm khả năng phòng và chữa bịnh bằng Điển Quang tức là phần Thanh Điển, là Năng Lượng Lành trong Vũ Trụ, để gìn giữ được sức khỏe cho mình và cho mọi người. Hiện tượng nầy Phật và Chúa đã làm từ lâu mà chúng ta gọi là phép la ! Kế tiếp nương nhờ “Điển Quang Thanh Tịnh Mật Pháp” cơ duyên do Phật Mẫu truyền dạy bằng điển quang để “Tu Tâm Sửa Tánh => Tu Tánh Luyện Mạng” rất là mầu nhiệm
Nay quả cầu của chúng ta đã đến thời kỳ chuyển tiếp qua một chu kỳ mới, cũng là do Thiên Ý, nên Môn Trường Sinh Học Điển Quang nguồn gốc Nhân Điện từ Đức Sư Tổ Đasira Narada, là một trong những pháp môn rất tốt  được Thượng Đế “God” cho ra đời vào cuối đời Mạt Pháp để phổ độ cho những ai (84 vạn ức linh căn phản bổn hoàn nguyên, phục hồi ngôi vị) đầy đủ cơ duyên có được một phương tiện tốt, gia tốc tu luyện tiến hóa cho kịp với Thiên Cơ và các pháp môn nầy sẽ cập nhật hóa (Update) và sẽ thực sự phát triển vào đầu thế kỷ 21. Những pháp môn nầy là hồng ân của Thượng Đế ban cho những ai tu hành chân chánh, dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới, cấp và mọi Tôn Giáo đều có thể áp dụng công phu tu luyện (Thiền tĩnh & thiền động) để khai mở được Huyệt Đạo (Luân Xa) tiếp được ý chỉ của Thầy, Tổ, và chính Đấng giáo Chủ mà mình đang tôn thờ bằng Điển Quang rất là mầu nhiệm. Vậy có phải Trường Sinh Học Điển Quang là một trong những pháp tốt (phương tiên) đã được Thượng Đế (God) phổ biến đúng thời kỳ để phổ độ chúng sanh cuối đời thời  Mạt Pháp hay Mạc Pháp => Bế Mạc => Hạ màn kết thúc = Thời Phán Xét = Cơ Sàn Sải Thanh Lọc.v.v… Chuẩn bị chuyễn qua chu kỳ mới , chu kỳ Văn Minh Đạo Đức => Tân Dân Minh Đức (Giống dân thứ sáu cực kỳ văn minh & đạo đức, chúng ta hiện giờ giống dân thứ năm) Thế Giới Đại Đồng = Thời Đại Hoàng Kim = Đời Thánh Đức = Long Hoa .v.v..Mà những sứ giả của Thượng Đế bằng nhiếu hình thức và phương tiện khác nhau đã hằng rao giảng cả trăm năm qua…(Đức Mẹ Fatima, sấm ký Nostradamus, sấm Trạng Trình, đức Phật Thầy Tây An, Sư vải Bán khoai, Bà Baba Vanga .v.v..

   Read more . . .