СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве

Những trang web này để bổ sung làm tài liệu nghiên cứu, học hỏi và để tham khảo cho biết . . . !

Thần Thông chỉ là phương tiện - Gắng công khổ luyện thì được . . . ! Thần thông dễ làm ta sa ngã, cho nên Đức Phật khuyên các đệ tử Ngài không nên sử dụng thần thông vì dễ vướng vào ma pháp. (Thiên Ma Ba Tuần . . . (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) Phật Nhất Xích, Ma Nhất Trượng ! ; Cứu cánh là dùng thần thông làm phương tiện giúp đời, gây công đức, tạo duyên lành để tu học tiến hóa. "Đạo Hạnh của người tu mới chính là Đạo Quả".

argaiv1844