СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве

Đời Mạt Pháp: Phật Nhứt Xích, Ma Nhứt Trượng !!! Ma Thuyết như Phật mà không phải Phật! Thiên Ma đạt ngũ thông còn Đức Phật Lục Thông, Thiên Ma nói pháp rất hấp dẩn (Ma Thuyết) phật tử không trí tuệ dễ bí cuốn hút....Hiện Thiên Ma đầu thai vào thời Mạt Pháp rất nhiều đội lốt áo cà sa để phá hoại Phật Pháp ....Trả thù Phật khi xưa thất bại không phá được Đức Phật! Xem vị này là ai...Giọng nói rất Tham Sân Si và rất Cống Cao Ngã Mạn! Đang sân hận ganh tỵ với bé Như Ý và Chú Tiểu Chân Tâm. Pháp tướng mặt heo lộ xung nộ khí....Giống như Trư Bát Giới ...! Đây là một tiêu biểu! Chúng ta tu luyện (Học Phật) phải tỉnh thức!

argaiv1844